KURUMSAL ÇOCUK BAKIMI PROJESİ NEDİR?

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmektedir. Projemizin Sözleşme Makamı T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKG PRO)’dır. Projenin iki bileşeni bulunmakta olup, birinci bileşen mali destek uygulaması, ikinci bileşen ise araştırma faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Projenin Amaçları

 • Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek,

 • Çalışan annelerin iş yaşam dengesini kurmalarına destek olmak,

 • Çocukları kurumsal bakım hizmetleriyle tanıştırarak erken çocukluk dönemi eğitimlerine katkı sağlamaktır. Proje ayrıca, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir büyümeye etki etmeyi hedeflemektedir.

Projenin mali destek uygulaması ile; 0-60 ay arasında küçük çocuğu olan; çalışmaya başlamak veya daha önce çalıştığı işe geri dönmek isteyen ya da hali hazırda bir işi olan ve çocuğunu kreşe gönderen annelere, aylık 100 Avro mali destek sağlanmaktadır. Proje; Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde uygulanmaktadır.

Proje kapsamında Kasım 2021 itibarıyla, bir defaya mahsus ödenen kırtasiye desteği için 1.757.600 Avro olmak üzere, toplam 19.740.000 Avro mali destek ödemesi yapılarak, hem iş yaşamına devam etmek isteyen annelere, hem de tam zamanlı okul öncesi eğitimle çocukların gelişimine destek verilmiştir.

4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışan ve çocuğunu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen annelerin Projeye gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle, ön Kayıtlar devam etmektedir. Mali destekten faydalanmayı bırakan anneler olması durumunda, yedek listede yer alan anneler kayıt sırasına göre mali destekten yararlanmaya başlamaktadır.

Projenin ikinci bileşeni olan araştırma faaliyetleri ile, ülkemizin sürdürülebilir büyümesine ve toplumsal refahına kalıcı bir katkı sağlanması için çalışılmaktadır. Bu kapsamda, iş yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ile analık sigortası ve ebeveyn sigortasına yönelik yenilikçi uygulamalar üzerine iki tane araştırma raporu hazırlanması hedeflenmektedir. Bu raporların hazırlanması için AB ülkelerine 3 çalışma ziyareti yapılması, paydaşların görüşlerinin alınması amacıyla da 2 adet çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca proje etki analizi çalışması yapılacak olup, bütün bu çalışmalara ilişkin sonuçlar çerçevesinde bir politika belgesi hazırlanarak, kayıtlı kadın istihdamı konusunda sürdürülebilir bir etki sağlanması amaçlanmaktadır.

Haberler ve Duyurular

ÖN KAYITLAR KAPANMIŞTIR

Projemizin ön kayıtları kapanmıştır. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için teşekkür ederiz.  

Daha fazlası...

MALİ DESTEK: FAYDALANICI ANNELERİN AYLIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra aylık olarak mali destekten yararlanabilmeniz için;

• Çocuğunuz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine sizin çalıştığınız süreye paralel ve tam gün olarak düzenli devam etmelidir. Denetim amacıyla, önceden haber vermeksizin çocuğunuzun devam ettiği ve sistemde kayıtlı olduğu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine ziyaretler gerçekleştirilecektir. Çocuğunuzun hasta olması veya başka nedenlerle devam edememesi durumunda lütfen Proje Ofisleri ile hemen irtibata geçiniz.

• Takvim ayları itibarıyla bir işverenin yanında aylık 30 gün çalışmanız bulunmalıdır (Rapor durumları hariç, işvereniniz sizin adınıza SGK’ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir.).

• 30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu hemen yerel ofise bildiriniz. Bildirim süresi, rapor tarihinden itibaren en geç 7 gündür. 

• Çocuğunuzu gönderdiğiniz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin ücretini Proje için Halk Bankasında açtırdığınız TL hesabından düzenli olarak ödemelisiniz. Ödemenizi kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin hesabına, bakım hizmeti aldığınız her ay için, ilgili ay içerisinde banka havalesi/EFT yoluyla yapmalısınız. Kesin kayıt tarihinden sonra kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine toplu ödeme yapılmamalıdır.  Proje ofisine bildirdiğiniz hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatik aracılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir. 

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ: POLİTİKA BELGESİ

Projemizin ikinci bileşeni olan araştırma faaliyetleri ise, AB ülkelerine gerçekleştirilmesi planlanan 3 çalışma ziyareti ile hazırlanacak olan, iş yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ile analık sigortası ve ebeveyn sigortasına yönelik yenilikçi uygulamalar üzerine iki araştırma raporu ve paydaşların görüşlerinin alınması amacıyla düzenlenecek olan 2 adet çalıştay sonucunda hazırlanacak olan politika belgesini kapsamaktadır.  Projenin etki analizinden de faydalanılacak olan politika belgesi ile, çocuk bakım sorumluluğunun kayıtlı kadın istihdamını destekleyecek şekilde karşılanması için yenilikçi bir model sunulması ve bu alanda sürdürülebilir bir fayda sağlanması hedeflenmektedir. 

Projemizin 2.nci yılında yapılması planlanan Kayıtlı Kadın İstihdamı Konferansı ile tüm sosyal paydaşların bir araya geldiği bir platform sağlanacak ve konunun önemine ilişkin kamuoyu farkındalığının sağlanması için önemli bir adım atılacaktır. 

PROJE HANGİ İLLERDE UYGULANMAKTADIR?

Proje; Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde uygulanmaktadır. Projenin uygulanacağı illerde, ön kayıtlarını yaptıran toplam aylık ortalama 10.250 anneye mali destek sağlanmaktadır. İstanbul'da 3250 anne, Ankara'da 1500 anne, İzmir'de 1500 anne, Antalya'da 1500 anne, Bursa'da 1250 anne, Malatya'da 750 anne, Elazığ'da 500 anne bu projeden faydalanabilecektir.