Yaz döneminde çocuğumu okula göndermedim, göndermeye 21 Eylül tarihinde başlayacağım. Eylül ayı hibesini alabilir miyim?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış gündüz bakım evleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel anaokulları 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren açık olduğundan, mali destek ödemesi alınabilmesi için bu okullara kayıtlı çocukların 1 Eylül 2020 tarihinde gündüz bakımevi/anaokuluna düzenli devam etmeye başlaması ve okul ücretinin tam ödenmesi gerekmektedir.

Gündüz bakımevinin ya da özel anaokulunun kendi inisiyatifi ile geç hizmet vermeye başlaması halinde çocuğun okula başlama tarihi ve düzenli gidip gitmediği OÖEB Kurumu ziyaretleri ile kontrol edilerek, mali destek ödemesi alıp alamayacakları Faydalanıcı Talepleri Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokullarına kayıtlı çocukların anaokulları resmi olarak 21 Eylül 2020 tarihinde açılacağı için bu faydalanıcılar Ekim 2020 döneminden başlayarak mali destek ödemesi alabileceklerdir. İkili öğretim yapan (sabah, öğle grubu şeklinde) okul öncesi eğitim ve bakım kurumlarına giden çocukların kalan sürede anaokulları bünyesinde açılan etüde, çocuk kulübüne vb. devam etmeleri şarttır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokullarının pandemi nedeniyle yarı zamanlı, günün belirli saatlerinde hizmet vermesi halinde, maalesef bu faydalanıcıların okul değiştirme haklarını kullanarak çocuklarını tam gün eğitim ve bakım hizmeti veren bir okul öncesi eğitim ve/veya bakım (OÖEB) kurumuna kayıt ettirmesi gerekmektedir. 

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesinin en temel amacı, anne işte iken ona çocuk bakım hizmetini kurumsal bir yerden almasına destek olmaktır. Bu nedenle mali destek ödemesi tam zamanlı çalışan ve çocuğu okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna düzenli gönderen annelere verilmektedir. Mali destek ödemesi alabilmeniz için çocuğunuzun en geç 9:00’da OÖEB Kurumuna varmış olması, en erken 15:00’da ayrılması gerekmektedir. Çocuğunuzun düzenli devam edip etmediği OÖEB Kurumu ziyaretleri ile kontrol edilecektir. 

Pandemi nedeniyle Eylül ayında göndermek istemiyorum, hakkım yanar mı?

Projeye devam edebilmeniz için çocuğunuzun bir OÖEB Kurumuna kayıtlı olması ve düzenli devam etmesi gerekmektedir. Pandemi nedeniyle sadece Eylül ayında göndermeyecekseniz bu durumu sizlerin kullanımına açık olan “Mazeret Sistemi” üzerinden bildirmeniz gerekmektedir. Bildirdiğiniz mazeret kabul edilecektir, ancak Eylül ayı için mali destek ödemesi alamayacaksınızdır. Çocuğunuzu uzun süre göndermemeniz ve ardıl bir şekilde 3 ay mali destek ödemesi alamamanız halinde mali destek sözleşmesi hükümleri gereği projeden çıkarılarak yerinize yedekte beklemekte olan 117 bin kişilik listeden sırasıyla faydalanıcılar kesin kayıt için çağrılacaktır.

Karantinaya alındığımız için çocuğum okula gidemiyor, nasıl bir işlem yapmamız gerekir?

Çocuğunuzun okula gidemediği dönem için kayıt sistemi üzerinden mazeret girişi yaparak, gidemeyeceği tarihleri seçmeniz ve açıklama girmeniz gerekmektedir. Uzun süreli mazeret girişleri için destekleyici belge sunulması önerilmektedir. Proje ofisimiz gerekli gördüğünde destekleyici belge talep edebilir. 

Yaz döneminde çocuğumu OÖEB Kurumuna göndermedim, eğitim öğretim döneminde göndermek için yeniden evrak sunmam gerekir mi?

Eğer okul, okul ücreti ya da yetkili kişi değişikliği varsa yeni okul taahhütnamesinin aslının proje ofisimize iletilmesi gerekmektedir. Eğer bu bilgilerde bir değişiklik yoksa herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Çocuğunuzun eğitim öğretim döneminde bir OÖEB Kurumuna kayıtlı olması ve düzenli olarak devam ediyor olması, okul ödemelerinin proje için açılan Halk Bankası TL hesabından yapılması gerekmektedir.

Kayıt sisteminde ihlale düştüğüme dair bilgi var, ne anlama gelmektedir?

Aylık mali destek ödemesinin alınabilmesi için aylık ödeme şartlarının karşılanmış olması gerekmektedir. İlgili aydan yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirilen otomatik sorgu sırasında bu bilgiler kontrol edilmekte ve karşılanmayan yükümlülükler “ihlal açıklaması” olarak görülmektedir. Ancak, söz konusu bilgiler otomatik sorgu sonucu oluştuğundan, nihai durum ofislerimizin gerçekleştireceği manuel işlemler sonrasında kesinleşmektedir. Tarafınıza ihlale düştüğünüze dair SMS gönderilmeden herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Tarafınıza SMS gönderildiyse, ihlal açıklamasında bildirilen eksikliğin giderilmesi için destekleyici belge sunulması gerekmektedir. Bu belgenin yeterli olması halinde ilgili ayda ödeme almaya hak kazanılır ve ihlal sayılmaz. 

MALİ DESTEKTEN YARARLANMA DURUMU HANGİ HALLERDE SONA ERER?

  • Kurumsal çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için ve en fazla 24 ay boyunca verilebilecektir. Ancak, çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erecektir.
  • Mali destek ödemesi alınması şartlarının mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilmesi durumunda annenin faydalanıcı statüsü sona erecektir.
  • Her hâlükârda, Proje tamamlanma tarihi olan 31 Mart 2022’den sonra, anneler tarafından yükümlülükler geriye doğru yerine getirilse dahi, daha önceki aylar için ödeme alınamayacaktır.
  • Lütfen Projeyi etkileyebilecek değişiklikleri (işten ayrılma, taşınma, boşanma vb.) ve 30 gün ve üzeri raporları, en geç 7 gün içerisinde Proje Ofisine bildiriniz.
  • Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin zamanında bildirilmemesi durumunda, yapılan ödemeler geri alınmak zorunda kalınacaktır. İletişim bilgilerinin değiştirilmesi ve değiştirilen bilgilerin Yerel Ofise bildirilmemesi halinde, Proje Ofisinde kayıtlı telefon numarasına yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır.
  • Kurum tarafından yapılan denetimler, ziyaretler veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlara ilişkin herhangi bir usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, Projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar Proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler geri alınacaktır.

Ücretsiz izindeyim, çocuğumu Temmuz’a/Eylül’e kadar kreşe göndermek istemiyorum. Projeden çıkartılır mıyım?

Yaz döneminde çocuğunuzu OÖEB Kurumuna gönderme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Eylül ayına kadar çocuğun OÖEB Kuruna gönderilmemesi projeden çıkarılmaya sebep olmayacaktır. Çocuğun kreşe/anaokuluna gitmediği aylarda mali destek ödemesi alınmayacak, çocuk OÖEB Kurumuna gitmeye başladığında mali destek devam edecektir. 

Kısa çalışma/ücretsiz izindeyim. Haziran’da çocuğumu kreşe gönderirsem ödeme alır mıyım? Bildirim yapmam gerekir mi?

Haziran ayında pandemi dolayısıyla kısa çalışma ve ücretsiz izinde bulunanların Haziran ayı için mali destek ödemesi alması mümkündür. Eksik prim gün nedenleri pandemi kodları ile bildirilmiş olanların herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek yoktur. Diğer sebeplerle kısa çalışma/ücretsiz izin bildirilenlerin proje ofislerimiz ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Haziran ayını yarım ödersem destek alabilir miyim?

Aylık mali destek yükümlülüklere bağlı olarak, çocuğun kreşe/anaokuluna tam zamanlı gitmesi ve ödemenin taahhütnamede belirtilen tutarda yapılması gerekmektedir. 

Çocuğumu yeni bir kreşe göndermek için sağlamam gereken evraklar nelerdir?

Yeni OÖEB Kurumundan alınan okul taahhütnamesinin ilinizdeki proje ofisimize iletilmesi gerekmektedir.

1 Haziran’da iş başı yapacağım. Nisan-Mayıs’ta 20 gün eksik primim var, sorun olur mu?

Yalnızca ödeme yapılan aydaki prim gün sayıları kontrol edildiğinden dolayı, önceki aylardaki eksik prim gün sayıları sorun teşkil etmemektedir. 

Haziran ayında kesin kayıt yaptırdım, çocuğumu yaz döneminde kreşe göndermek zorunda mıyım?

Yaz döneminde çocuğunuzu OÖEB Kurumuna gönderme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Eylül ayına kadar çocuğun OÖEB Kuruna gönderilmemesi projeden çıkarılmaya sebep olmayacaktır. Çocuğun kreşe/anaokuluna gitmediği aylarda mali destek ödemesi alınmayacak, çocuk OÖEB Kurumuna gitmeye başladığında mali destek devam edecektir.

Yaz döneminde kreşe yarım gün göndersem destek alabilir miyim?

Aylık mali destek yükümlülüklere bağlı olarak, çocuğun kreşe/anaokuluna tam zamanlı gitmesi ve ödemenin taahhütnamede belirtilen tutarda yapılması gerekmektedir. 

Kreşimiz yeterli çoğunluk sağlanmadığı için açılmıyor, yeni kreş bulmak için ne kadar zamanım var?

Eylül ayına kadar yeni OÖEB Kurumu bulmak için süreniz bulunmaktadır. Yaz döneminde çocuğunuzun OÖEB Kurumuna gitmemesi ihlal sayılmamaktadır.

Mazeret girişi sayısı için bir sınırlama var mıdır?

Mazeret girişi için bir sayı sınırı bulunmamakla birlikte, mazeretin anlaşılamaması ya da şüphe uyandırması halinde proje ofislerimiz destekleyici belge talep edebilmekte ve girilen mazereti reddedebilmektedir. 

Mazeret evrakı nasıl yüklenir?


Mazeret girişi nasıl yapılır?


İŞTEN AYRILIRSAM MALİ DESTEKTEN YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?

İşten çıkarılma durumunda iş aramanız ve çocuğunuzun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinde devam etmesi durumunda en fazla üç (3) ay Projeden faydalanabilirsiniz.

PROJE HAKKINDA BİLGİ EDİNME, ŞİKAYET VE İHBAR İÇİN NEREYE BAŞVURABİLİRİM?

Proje ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ya da şikayet ve ihbarda bulunmak için İletişim sayfasında yer alan Yerel Telefon Hatlarını kullanabilir, ayrıca illerde yer alan Proje Ofislerinden bize ulaşabilirsiniz.

Projeye kayıt olan annelere zaman zaman SMS yoluyla bilgilendirmeler yapılacaktır.

Doğum izninde iken Mali Destek ödemesi alabilir miyim?

Doğum izninde olduğunuz süre boyunca Mali Destek ödemeniz durdurulur ve işe yeniden başladığınız ayda devam eder.