Yaz döneminde çocuğumu okula göndermedim, göndermeye 21 Eylül tarihinde başlayacağım. Eylül ayı hibesini alabilir miyim?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış gündüz bakım evleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel anaokulları 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren açık olduğundan, mali destek ödemesi alınabilmesi için bu okullara kayıtlı çocukların 1 Eylül 2020 tarihinde gündüz bakımevi/anaokuluna düzenli devam etmeye başlaması ve okul ücretinin tam ödenmesi gerekmektedir.

Gündüz bakımevinin ya da özel anaokulunun kendi inisiyatifi ile geç hizmet vermeye başlaması halinde çocuğun okula başlama tarihi ve düzenli gidip gitmediği OÖEB Kurumu ziyaretleri ile kontrol edilerek, mali destek ödemesi alıp alamayacakları Faydalanıcı Talepleri Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokullarına kayıtlı çocukların anaokulları resmi olarak 21 Eylül 2020 tarihinde açılacağı için bu faydalanıcılar Ekim 2020 döneminden başlayarak mali destek ödemesi alabileceklerdir. İkili öğretim yapan (sabah, öğle grubu şeklinde) okul öncesi eğitim ve bakım kurumlarına giden çocukların kalan sürede anaokulları bünyesinde açılan etüde, çocuk kulübüne vb. devam etmeleri şarttır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokullarının pandemi nedeniyle yarı zamanlı, günün belirli saatlerinde hizmet vermesi halinde, maalesef bu faydalanıcıların okul değiştirme haklarını kullanarak çocuklarını tam gün eğitim ve bakım hizmeti veren bir okul öncesi eğitim ve/veya bakım (OÖEB) kurumuna kayıt ettirmesi gerekmektedir. 

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesinin en temel amacı, anne işte iken ona çocuk bakım hizmetini kurumsal bir yerden almasına destek olmaktır. Bu nedenle mali destek ödemesi tam zamanlı çalışan ve çocuğu okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna düzenli gönderen annelere verilmektedir. Mali destek ödemesi alabilmeniz için çocuğunuzun en geç 9:00’da OÖEB Kurumuna varmış olması, en erken 15:00’da ayrılması gerekmektedir. Çocuğunuzun düzenli devam edip etmediği OÖEB Kurumu ziyaretleri ile kontrol edilecektir. 

Pandemi nedeniyle Eylül ayında göndermek istemiyorum, hakkım yanar mı?

Projeye devam edebilmeniz için çocuğunuzun bir OÖEB Kurumuna kayıtlı olması ve düzenli devam etmesi gerekmektedir. Pandemi nedeniyle sadece Eylül ayında göndermeyecekseniz bu durumu sizlerin kullanımına açık olan “Mazeret Sistemi” üzerinden bildirmeniz gerekmektedir. Bildirdiğiniz mazeret kabul edilecektir, ancak Eylül ayı için mali destek ödemesi alamayacaksınızdır. Çocuğunuzu uzun süre göndermemeniz ve ardıl bir şekilde 3 ay mali destek ödemesi alamamanız halinde mali destek sözleşmesi hükümleri gereği projeden çıkarılarak yerinize yedekte beklemekte olan 117 bin kişilik listeden sırasıyla faydalanıcılar kesin kayıt için çağrılacaktır.

YEDEK LİSTEDE YER ALAN ANNELER MALİ DESTEKTEN YARARLANABİLECEK Mİ?

Asıl listeden çıkan anne olması durumunda, yedek listede yer alan anneler kayıt sırasına göre mali destekten yararlanabileceklerdir. Yedek listede yer alanlara, yedek listede bulundukları süre için projeden herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Düzenli olarak, asıl listeden çıkanların yerine ilgili illerin yedek listesinde bulunanlar alınarak mali destekten yararlanmaları sağlanacaktır.Karantinaya alındığımız için çocuğum okula gidemiyor, nasıl bir işlem yapmamız gerekir?

Çocuğunuzun okula gidemediği dönem için kayıt sistemi üzerinden mazeret girişi yaparak, gidemeyeceği tarihleri seçmeniz ve açıklama girmeniz gerekmektedir. Uzun süreli mazeret girişleri için destekleyici belge sunulması önerilmektedir. Proje ofisimiz gerekli gördüğünde destekleyici belge talep edebilir. 

Yaz döneminde çocuğumu OÖEB Kurumuna göndermedim, eğitim öğretim döneminde göndermek için yeniden evrak sunmam gerekir mi?

Eğer okul, okul ücreti ya da yetkili kişi değişikliği varsa yeni okul taahhütnamesinin aslının proje ofisimize iletilmesi gerekmektedir. Eğer bu bilgilerde bir değişiklik yoksa herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Çocuğunuzun eğitim öğretim döneminde bir OÖEB Kurumuna kayıtlı olması ve düzenli olarak devam ediyor olması, okul ödemelerinin proje için açılan Halk Bankası TL hesabından yapılması gerekmektedir.

Kayıt sisteminde ihlale düştüğüme dair bilgi var, ne anlama gelmektedir?

Aylık mali destek ödemesinin alınabilmesi için aylık ödeme şartlarının karşılanmış olması gerekmektedir. İlgili aydan yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirilen otomatik sorgu sırasında bu bilgiler kontrol edilmekte ve karşılanmayan yükümlülükler “ihlal açıklaması” olarak görülmektedir. Ancak, söz konusu bilgiler otomatik sorgu sonucu oluştuğundan, nihai durum ofislerimizin gerçekleştireceği manuel işlemler sonrasında kesinleşmektedir. Tarafınıza ihlale düştüğünüze dair SMS gönderilmeden herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Tarafınıza SMS gönderildiyse, ihlal açıklamasında bildirilen eksikliğin giderilmesi için destekleyici belge sunulması gerekmektedir. Bu belgenin yeterli olması halinde ilgili ayda ödeme almaya hak kazanılır ve ihlal sayılmaz. 

MALİ DESTEKTEN YARARLANMA DURUMU HANGİ HALLERDE SONA ERER?

  • Kurumsal çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için ve en fazla 24 ay boyunca verilebilecektir. Ancak, çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erecektir.
  • Mali destek ödemesi alınması şartlarının mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilmesi durumunda annenin faydalanıcı statüsü sona erecektir.
  • Her hâlükârda, Proje tamamlanma tarihi olan 31 Mart 2022’den sonra, anneler tarafından yükümlülükler geriye doğru yerine getirilse dahi, daha önceki aylar için ödeme alınamayacaktır.
  • Lütfen Projeyi etkileyebilecek değişiklikleri (işten ayrılma, taşınma, boşanma vb.) ve 30 gün ve üzeri raporları, en geç 7 gün içerisinde Proje Ofisine bildiriniz.
  • Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin zamanında bildirilmemesi durumunda, yapılan ödemeler geri alınmak zorunda kalınacaktır. İletişim bilgilerinin değiştirilmesi ve değiştirilen bilgilerin Yerel Ofise bildirilmemesi halinde, Proje Ofisinde kayıtlı telefon numarasına yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır.
  • Kurum tarafından yapılan denetimler, ziyaretler veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlara ilişkin herhangi bir usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, Projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar Proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler geri alınacaktır.

Çocuğumu yeni bir kreşe göndermek için sağlamam gereken evraklar nelerdir?

Yeni OÖEB Kurumundan alınan okul taahhütnamesinin ve Ek-1 Okul Değiştirme Talebi Dilekçesinin ilinizdeki proje ofisimize iletilmesi gerekmektedir.

Ücretsiz izindeyim, çocuğumu Temmuz’a/Eylül’e kadar kreşe göndermek istemiyorum. Projeden çıkartılır mıyım?

Yaz döneminde çocuğunuzu OÖEB Kurumuna gönderme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Eylül ayına kadar çocuğun OÖEB Kuruna gönderilmemesi projeden çıkarılmaya sebep olmayacaktır. Çocuğun kreşe/anaokuluna gitmediği aylarda mali destek ödemesi alınmayacak, çocuk OÖEB Kurumuna gitmeye başladığında mali destek devam edecektir. 

Kısa çalışma/ücretsiz izindeyim. Haziran’da çocuğumu kreşe gönderirsem ödeme alır mıyım? Bildirim yapmam gerekir mi?

Haziran ayında pandemi dolayısıyla kısa çalışma ve ücretsiz izinde bulunanların Haziran ayı için mali destek ödemesi alması mümkündür. Eksik prim gün nedenleri pandemi kodları ile bildirilmiş olanların herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek yoktur. Diğer sebeplerle kısa çalışma/ücretsiz izin bildirilenlerin proje ofislerimiz ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Haziran ayını yarım ödersem destek alabilir miyim?

Aylık mali destek yükümlülüklere bağlı olarak, çocuğun kreşe/anaokuluna tam zamanlı gitmesi ve ödemenin taahhütnamede belirtilen tutarda yapılması gerekmektedir. 

1 Haziran’da iş başı yapacağım. Nisan-Mayıs’ta 20 gün eksik primim var, sorun olur mu?

Yalnızca ödeme yapılan aydaki prim gün sayıları kontrol edildiğinden dolayı, önceki aylardaki eksik prim gün sayıları sorun teşkil etmemektedir. 

Haziran ayında kesin kayıt yaptırdım, çocuğumu yaz döneminde kreşe göndermek zorunda mıyım?

Yaz döneminde çocuğunuzu OÖEB Kurumuna gönderme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Eylül ayına kadar çocuğun OÖEB Kuruna gönderilmemesi projeden çıkarılmaya sebep olmayacaktır. Çocuğun kreşe/anaokuluna gitmediği aylarda mali destek ödemesi alınmayacak, çocuk OÖEB Kurumuna gitmeye başladığında mali destek devam edecektir.

Yaz döneminde kreşe yarım gün göndersem destek alabilir miyim?

Aylık mali destek yükümlülüklere bağlı olarak, çocuğun kreşe/anaokuluna tam zamanlı gitmesi ve ödemenin taahhütnamede belirtilen tutarda yapılması gerekmektedir. 

Kreşimiz yeterli çoğunluk sağlanmadığı için açılmıyor, yeni kreş bulmak için ne kadar zamanım var?

Eylül ayına kadar yeni OÖEB Kurumu bulmak için süreniz bulunmaktadır. Yaz döneminde çocuğunuzun OÖEB Kurumuna gitmemesi ihlal sayılmamaktadır.

Mazeret girişi sayısı için bir sınırlama var mıdır?

Mazeret girişi için bir sayı sınırı bulunmamakla birlikte, mazeretin anlaşılamaması ya da şüphe uyandırması halinde proje ofislerimiz destekleyici belge talep edebilmekte ve girilen mazereti reddedebilmektedir. 

Mazeret evrakı nasıl yüklenir?


Mazeret girişi nasıl yapılır?


İŞTEN AYRILIRSAM MALİ DESTEKTEN YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?

İşten çıkarılma durumunda iş aramanız ve çocuğunuzun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinde devam etmesi durumunda en fazla üç (3) ay Projeden faydalanabilirsiniz.

PROJE HAKKINDA BİLGİ EDİNME, ŞİKAYET VE İHBAR İÇİN NEREYE BAŞVURABİLİRİM?

Proje ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ya da şikayet ve ihbarda bulunmak için İletişim sayfasında yer alan Yerel Telefon Hatlarını kullanabilir, ayrıca illerde yer alan Proje Ofislerinden bize ulaşabilirsiniz.

Projeye kayıt olan annelere zaman zaman SMS yoluyla bilgilendirmeler yapılacaktır.

Doğum izninde iken Mali Destek ödemesi alabilir miyim?

Doğum izninde olduğunuz süre boyunca Mali Destek ödemeniz durdurulur ve işe yeniden başladığınız ayda devam eder.

İş yerim değişti. Ne yapmalıyım?

Yeni iş yerinizden alacağınız Çalışma Belgesini ivedilikle ilinizdeki proje ofisimize iletiniz.

Sömestr tatili için sisteme mazeret girişi yapmalı mıyım?

Okullar resmi olarak kapalı/tatil olduğunda sisteme mazeret girişi yapmanıza gerek yoktur.

Mart ayı içinde çocuğumun kreşe gitmediği halde ödemeyi tam yaptık. Mali Destek ödemesi alabilecek miyiz?

Mart ayı için mali destek ödemesi yapılacaktır.

Bu projeden 2. çocuğum için de destek alabilir miyim?

Projeden yalnızca 1 çocuk için faydalanılabilmektedir.

Şu anda çalışmıyorum. Mali destek ödemesine başvurabilir miyim?

Mali destek ödemesine ön kayıt yapmanız için tam zamanlı çalışma şartı yoktur. Ancak kesin kaydınızın yapıldığı gün tam zamanlı çalışıyor olmanız gerekmektedir.

Covit-19 salgını sebebiyle işten çıkarıldım. Destek alabilecek miyim? Yeniden işe girdiğimde Mali Destekten faydalanmaya devam eder miyim?

İşkur Kayıt Belgesi sunarak 3 ay daha mali destekten yararlanmaya devam edebilirsiniz. Bu süre zarfında yeniden işe girmeniz halinde mali destek kesintiye uğramadan devam edecektir.

Kreş ödemelerini ne zaman yapmalıyım?

Kreş ödemeleriniz, ilgili ay sonuna kadar yapmış olmanız gerekmektedir.

Telefon numaram değişti. Ne yapmalıyım?

Bilgilendirme SMS’lerinin zamanında ve doğru aktarılabilmesi için güncel telefon numaranızı ilinizdeki proje ofisine bildiriniz.

PROJE İLİNDE İKAMET EDİYORUM ANCAK ÇOCUĞUM FARKLI BİR İLDE KREŞE GİDİYOR, BU DESTEKTEN FAYDALANABİLİR MİYİM?

Destekten faydalanabilmeniz için çocuğunuzu, proje uygulama illerindeki kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine göndermeniz gerekmektedir.

Kreş ödemelerini nasıl yapmalıyım?

Kreş ödemelerini, proje için Halk Bankası’nda açtırdığınız TL hesabından, okul taahhütnamesinde belirtilen okul hesabına yapmanız gerekmektedir. Ödediğiniz tutar, okul taahhütnamesinde belirtilen tutarın altında olmamalıdır.

Ödemelerin dekontlarını sisteme yüklemeli miyim?

Okul öncesi eğitim kurumu ödemelerini, proje için Halk Bankası TL hesabından yaptığınız sürece dekont yüklemenize gerek yoktur. Yalnızca ilgili ay için aylık yükümlülükleri karşılamadığınıza ilişkin SMS gelmesi ya da proje ofisimizin talep etmesi halinde ödeme dekontunu proje ofisimize iletmeniz gerekmektedir.

ŞU AN ÇALIŞMIYORUM, PROJEYE BAŞVURABİLİR MİYİM?

En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç) gerekmektedir.

Nisan ayında okullar kapalı olduğu için çocuklar kreşe gitmeyecek. Kreşe ödeme yapmalı mıyız?

Okul öncesi eğitim ve bakım kurumları Sosyal Güvenlik Kurumuna BAĞLI DEĞİLDİR. Bu nedenle, okulların Nisan ayı için sizlerden ödeme talep edip etmeyecekleri konusunda karar yetkisi bağlı oldukları Bakanlığa ve okulun yöneticilerine aittir. Mali destek açısından, okulların resmi olarak kapalı olduğu dönemde ödeme yapılmaması ihlal sayılmamaktadır.

ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ANKET ÇALIŞMASI NASIL YAPILACAKTIR?

Kesin kayıt aşamasında sizden alınan taahhütnameye istinaden, Proje Yerel Destek Ekibi tarafından önceden randevu alınarak, sizinle Proje kayıtlarında belirttiğiniz adreste, Proje etki değerlendirme çalışması kapsamında bir anket yapılacaktır. Kayıt esnasında Proje taahhütnamesini imzalayarak buna izin vermiş olacaksınız.

ÇOCUĞUM SABAH KREŞE, ÖĞLEN ANAOKULUNA GİDİYOR PROJEDEN FAYDALANABİLİR MİYİM?

İkili öğretim yapan (sabah, öğle grubu şeklinde) okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumlarına giden çocukların kalan sürede etüde, çocuk kulübüne vb. devam etmeleri şarttır. Her iki kurumun Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olması gerekmektedir.

Ödemesini yaptığım ayın Mali Destek ödemesini ne zaman alabilirim?

Aylık yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığınıza ilişkin sorguların geriye dönük olarak yapılması sebebiyle, ödemesini yaptığınız ayın mali destek ödemesi yaklaşık 2 ay sonra, proje için Halk Bankası’nda açtırmış olduğunuz Avro hesabına yapılmaktadır.

BAŞKA KURUMA KAYITLI OLUP YARIM GÜN MEB’E BAĞLI BİR KURUMDAN EK DERS ALAN ÇOCUK İÇİN PROJEDEN FAYDALANILABİLİR MİYİM?

Çocuğunuzun okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna tam gün düzenli olarak devam etmesi gerekmektedir.İkili öğretim yapan (sabah, öğle grubu şeklinde) okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumlarına giden çocukların kalan sürede etüde, çocuk kulübüne vb. devam etmeleri şarttır. Her iki kurumun Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olması gerekmektedir.

YAZ TATİLİNDE MALİ DESTEK ÖDEMESİ ALMAYA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?

Yaz aylarında da mali destek almaya devam etmeniz için çocuğunuzu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine göndermeniz gerekmektedir.

Yaz aylarına ilişkin çocuğunuzun durumunu Proje Ofislerine yazılı olarak bildirmelisiniz. Çocuğunuzu yaz okuluna göndermeniz ve bunu belge ile kanıtlamanız durumunda, ödeme almaya devam edebilirsiniz.

Çocuğunuzun yaz sürecinde kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine devam etmemesi halinde ise Projeden çıkarılmayacaksınız. Ancak, bu dönemler için size mali destek ödemesi verilmeyecektir. Yaz sonunda çocuğunuz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gitmeye başladığında yeniden mali destekten faydalanmaya başlayacaksınız.

Covid-19 salgını sebebiyle çocuğumu kreşe gönderemiyorum. Okul kaydını dondurmam mali destekten çıkarılmama sebep olur mu?

Salgın gibi mücbir sebeplerle okulların resmi olarak kapalı olduğu sürede kayıt dondurmanız, mali destek için sorun teşkil etmemektedir. Ancak, çocuğun kayıtlı olmaya devam etmesi ve okullar resmi olarak açıldığında düzenli devam şartını yerine getirmeniz gerekir.

Çocuğumu gönderdiğim kreş değişti. Ne yapmalıyım?

Yeni okul öncesi eğitim kurumuna doldurtacağınız okul taahhütnamesini ivedilikle ilinizdeki proje ofisimize iletiniz. Yeni okul öncesi eğitim kurumunun da MEB ya da AÇSHB’ye bağlı olmasına dikkat ediniz.

Yedek listeden Asil listeye geçtim. Ne yapmam gerekiyor?

Ön kayıt yaptığınız sisteme e-devlet şifreniz ile giriş yaparak ön kayıt formunuzun çıktısını alınız. Bu formun 2. Sayfasında istenen belgeleri hazırlayarak, orijinalleri ile birlikte ilinizdeki proje ofisine giderek kesin kayıt işleminizi yaptırınız. İstenen belgelerin şablonlarına, sistemde yer alan DOKÜMANLAR sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Kreş ücreti değişti. Ne yapmalıyım?

Yeni ücretin yazdığı okul taahhütnamesini ilinizdeki proje ofisimize iletiniz.

AYLIK DENETİMLER NASIL YAPILACAKTIR?

Kesin kayıt aşamasında Proje yararlanıcısı olarak sizden alınan taahhütnameye istinaden, Proje Yerel Destek Ekibi tarafından, çocuğunuzu gönderdiğiniz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine önceden haber verilmeksizin ziyaretler yapılacaktır. Gerçekleşecek olan ziyaretlerde çocuğun üç (3) kez mazeretsiz olarak kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine devam etmediğinin veya herhangi bir usulsüzlüğün tespiti halinde, bir kez bile ziyaret yapılmış olsa dahi, desteğin iptali söz konusu olacaktır. Çocuğunuzun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine devam etmediği durumları (Yıllık izinli olmanız, çocuğunuzun hasta olması vb. nedenler) Proje Ofisine bildirmeniz gerekmektedir. Ziyaret olumsuz gerçekleştikten sonra sunulan mazeretler dikkate alınmayacaktır. Adres değişikliği yapmanız veya taşınmanız durumunda ofise hemen bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde durumunuz netleşene kadar ödemeleriniz askıya alınacaktır.