Sıkça Sorulan Sorular

Hayır, desteğiniz devam etmez. Çocuğunuzun yaşı ilkokula başladığında 72 ay’dan küçük olsa dahi destek alamazsınız. Destek sözleşmesi 6.1.7 maddesinde de belirtildiği üzere; mali destekten faydalanabilmek için çocuğun Okul Öncesi Eğitim ve/ veya Bakım Kurumuna kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle; çocuğunuz ilkokula başladığında ilinizde bulunan proje ofisi ile irtibata geçip, iptal işlemi için dilekçe vermeniz gerekir. Doküman merkezi bölümünden “Ek 5 Faydalanıcı Talebi ile Kesin Kayıt İptali Dilekçesi” kullanılmalıdır. Bu evrakın ofise ulaştığından emin olmanız gerekmektedir. 

Destek sözleşmesi 9.1 maddesi gereği destek çocuğunuz 72 ayı (6 yaş) doldurana kadar verilmektedir. Bu nedenle çocuğunuzun 6. doğum gününü kutladığınız ayın hakkedişini alamazsınız ve yerinize yedek listeden başka bir kişi davet edilir.  Örneğin,

Çocuğunuz 01 - 31 Ekim 2014 doğumlu ise; Aralık 2020’de yapılan ve Ekim 2020 hak edişi olan ödemenizi alamazsınız.

Çocuğunuz 01 - 30 Kasım 2014 doğumlu ise; Ocak 2021’de yapılan ve Kasım 2020 hak edişi olan ödemenizi alamazsınız. 

Çocuğunuz 01-  31 Aralık 2014 doğumlu ise de, Şubat 2021 ayında yapılacak Aralık 2020 hak edişi olan ödemenizi alamayacaksınız.

Hayır. Kreşe eksik ödeme ihlali almadığınız sürece; dekontlarınızı karışıklık olmaması için lütfen mail atmayınız ya da sisteme yüklemeyiniz. 

İptal işlemi için dilekçe vermeniz gerekir. Doküman merkezi bölümünden “Ek 5 Faydalanıcı Talebi ile Kesin Kayıt İptali Dilekçesi” kullanılmalıdır. Bu evrakın ofise ulaştığından emin olmanız gerekmektedir.

Öncelikle ihlal sebebinizi sistemimizden bakarak öğrenmeniz gerekmektedir. İhlal sebebine göre proje ofisine sunmanız gereken evrak ve bilgi değişiklik gösterir. Siteme giriş yapmak için tıklayınız: https://uyg.sgk.gov.tr/AvrupaBirligiveDisIliskilerProjePortali/InstacareBasvuru/home.xhtml

İşten çıkarılma durumunda iş aramanız ve çocuğunuzun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinde devam etmesi durumunda en fazla üç (3) ay Projeden faydalanabilirsiniz.

İŞKUR’dan temin edeceğiniz iş arayan kayıt belgesini ve Doküman Merkezinde yer alan “Ek 3 İşsiz Kalma Nedeniyle Hibe Ödemesi Talebi Dilekçesi”ni doldurup Proje Ofisine kargo yoluyla ulaştırmanız gerekiyor.  

İŞKUR kayıt belgesini internetten de temin edebilirsiniz. İŞKUR belgesine bu siteye girdiğinizde İŞKUR eşube=> İş arama aktif => Üst online işlemler => İş arayan => Raporlar => İŞKUR Kayıt kartı adımlarını takip ederek ulaşabilirsiniz. (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/Reports/IsArayanKayitKarti.aspx). 

Kreşe ilgili ay için yaptığınız ödemeyi gösteren dekontu ya da ödeme yapıldığını gösterir belgeleri sisteme yüklemeniz gerekir. Pdf halindeki belgelerinizi öncelikle ‘…. Ayı Ödeme Belgeleri' ismiyle kaydetmenizi ve sonrasında sisteme yüklemenizi bekliyoruz. Belgeleri yüklediğinize dair bilgiyi telefonla ya da e-posta yolu ile ofise bildirmeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır. Ofis çalışanlarının e-posta adreslerini edinmeniz faydalı olacaktır.

Sisteme yüklediğiniz belgeler ay sonuna kadar kontrol edilecek ve daha sonrasında ödemeniz Avro hesabınıza yatırılacaktır.

Anne çalışmıyor (3 ay) şeklindeki ihlal ise ilgili ay primlerinizin eksik yatması sebebiyle oluşan bir ihlal sebebidir. Hizmet dökümünüzde eksik gün kodunuz 18, 28 ya da 10 görünüyorsa bir belge sunmanıza gerek yoktur. Bu kodlar dışında bir kod belirtilmiş ise (27, 29 ya da başka bir kod) dilekçe sunulmalıdır. Dilekçede durumunuzu açıklamalısınız; dilekçe ekine de işvereninizden alacağınız yazıyı eklemelisiniz. Bu yazıda ihale düştüğünüz aydaki prim bildiriminizin işvereniniz tarafından açıklanması gerekir. İşvereninizden alacağınız yazıda kısa çalışma ödeneği, işveren tarafından verilmiş pandemi nedenli zorunlu ücretsiz izin, sağlık raporu gibi tüm durumlar kaç günü kapsadıkları net ve SGK hizmet dökümü ile uyumlu şekilde belirtilmedir. Proje ofisi ile görüşüp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 

ÖRNEK FAYDALANICI DİLEKÇE İÇERİĞİ: "Firmam tarafından ...-... tarihler aralığında zorunlu olarak ücretsiz izne çıkartıldım/ ...-... tarihler aralığında kısa çalışma sistemine geçirildim/...-... tarihler aralığında sağlık raporum mevcuttur. Bu sebeple ….. ayında primim eksik yattı. ….. ayı ödemesinin tarafıma yapılmasını talep ederim" şeklinde yazabilirsiniz. Dilekçenizde isminiz, TC numaranız ve imzanız ve tarih olsun. Ekteki boş dilekçe örneğini kullanabilirsiniz.

ÖRNEK İŞVEREN YAZISIİÇERİĞİ: "...TC nolu ..... isimli çalışanımız,  firmamız tarafından ...-.... tarihler arasında …… nedeniyle zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılmıştır/ firmamız tarafından ...-.... tarihler arasında kısa çalışma ödeneği kapsamında çalışmıştır/ ...-... tarihler aralığında sağlık raporu almıştır. Bu sebeple(rle) eksik prim kodu ….. olarak bildirilmiştir. " gibi ibareler yer almalı ve yazı kaşeli imzalı olmalı. Yazıda tarih, imza atan kişinin adı-soyadı ve unvanı da bulunmalı 

Aylık mali destek ödemesinin alınabilmesi için aylık ödeme şartlarının karşılanmış olması gerekmektedir. İlgili aydan yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirilen otomatik sorgu sırasında bu bilgiler kontrol edilmekte ve karşılanmayan yükümlülükler “ihlal açıklaması” olarak görülmektedir. Ancak, söz konusu bilgiler otomatik sorgu sonucu oluştuğundan, nihai durum ofislerimizin gerçekleştireceği manuel işlemler sonrasında kesinleşmektedir. Tarafınıza ihlale düştüğünüze dair SMS gönderilmeden herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Tarafınıza SMS gönderildiyse, ihlal açıklamasında bildirilen eksikliğin giderilmesi için destekleyici belge sunulması gerekmektedir. Bu belgenin yeterli olması halinde ilgili ayda ödeme almaya hak kazanılır ve ihlal sayılmaz. 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış gündüz bakım evleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel anaokulları 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren açık olduğundan, mali destek ödemesi alınabilmesi için bu okullara kayıtlı çocukların 1 Eylül 2020 tarihinde gündüz bakımevi/anaokuluna düzenli devam etmeye başlaması ve okul ücretinin tam ödenmesi gerekmektedir.

Gündüz bakımevinin ya da özel anaokulunun kendi inisiyatifi ile geç hizmet vermeye başlaması halinde çocuğun okula başlama tarihi ve düzenli gidip gitmediği OÖEB Kurumu ziyaretleri ile kontrol edilerek, mali destek ödemesi alıp alamayacakları Faydalanıcı Talepleri Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokullarına kayıtlı çocukların anaokulları resmi olarak 21 Eylül 2020 tarihinde açılacağı için bu faydalanıcılar Ekim 2020 döneminden başlayarak mali destek ödemesi alabileceklerdir. İkili öğretim yapan (sabah, öğle grubu şeklinde) okul öncesi eğitim ve bakım kurumlarına giden çocukların kalan sürede anaokulları bünyesinde açılan etüde, çocuk kulübüne vb. devam etmeleri şarttır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokullarının pandemi nedeniyle yarı zamanlı, günün belirli saatlerinde hizmet vermesi halinde, maalesef bu faydalanıcıların okul değiştirme haklarını kullanarak çocuklarını tam gün eğitim ve bakım hizmeti veren bir okul öncesi eğitim ve/veya bakım (OÖEB) kurumuna kayıt ettirmesi gerekmektedir. 

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesinin en temel amacı, anne işte iken ona çocuk bakım hizmetini kurumsal bir yerden almasına destek olmaktır. Bu nedenle mali destek ödemesi tam zamanlı çalışan ve çocuğu okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna düzenli gönderen annelere verilmektedir. Mali destek ödemesi alabilmeniz için çocuğunuzun en geç 9:00’da OÖEB Kurumuna varmış olması, en erken 15:00’da ayrılması gerekmektedir. Çocuğunuzun düzenli devam edip etmediği OÖEB Kurumu ziyaretleri ile kontrol edilecektir. 

Eğer okul, okul ücreti ya da yetkili kişi değişikliği varsa yeni okul taahhütnamesinin aslının proje ofisimize iletilmesi gerekmektedir. Eğer bu bilgilerde bir değişiklik yoksa herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Çocuğunuzun eğitim öğretim döneminde bir OÖEB Kurumuna kayıtlı olması ve düzenli olarak devam ediyor olması, okul ödemelerinin proje için açılan Halk Bankası TL hesabından yapılması gerekmektedir.

Çocuğunuzun okula gidemediği dönem için kayıt sistemi üzerinden mazeret girişi yaparak, gidemeyeceği tarihleri seçmeniz ve açıklama girmeniz gerekmektedir. Uzun süreli mazeret girişleri için destekleyici belge sunulması önerilmektedir. Proje ofisimiz gerekli gördüğünde destekleyici belge talep edebilir. 

Projeye devam edebilmeniz için çocuğunuzun bir OÖEB Kurumuna kayıtlı olması ve düzenli devam etmesi gerekmektedir. Pandemi nedeniyle sadece Eylül ayında göndermeyecekseniz bu durumu sizlerin kullanımına açık olan “Mazeret Sistemi” üzerinden bildirmeniz gerekmektedir. Bildirdiğiniz mazeret kabul edilecektir, ancak Eylül ayı için mali destek ödemesi alamayacaksınızdır. Çocuğunuzu uzun süre göndermemeniz ve ardıl bir şekilde 3 ay mali destek ödemesi alamamanız halinde mali destek sözleşmesi hükümleri gereği projeden çıkarılarak yerinize yedekte beklemekte olan 117 bin kişilik listeden sırasıyla faydalanıcılar kesin kayıt için çağrılacaktır.

Asıl listeden çıkan anne olması durumunda, yedek listede yer alan anneler kayıt sırasına göre mali destekten yararlanabileceklerdir. Yedek listede yer alanlara, yedek listede bulundukları süre için projeden herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Düzenli olarak, asıl listeden çıkanların yerine ilgili illerin yedek listesinde bulunanlar alınarak mali destekten yararlanmaları sağlanacaktır.  • Kurumsal çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için ve en fazla 24 ay boyunca verilebilecektir. Ancak, çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erecektir.
  • Mali destek ödemesi alınması şartlarının mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilmesi durumunda annenin faydalanıcı statüsü sona erecektir.
  • Her hâlükârda, Proje tamamlanma tarihi olan 31 Mart 2022’den sonra, anneler tarafından yükümlülükler geriye doğru yerine getirilse dahi, daha önceki aylar için ödeme alınamayacaktır.
  • Lütfen Projeyi etkileyebilecek değişiklikleri (işten ayrılma, taşınma, boşanma vb.) ve 30 gün ve üzeri raporları, en geç 7 gün içerisinde Proje Ofisine bildiriniz.
  • Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin zamanında bildirilmemesi durumunda, yapılan ödemeler geri alınmak zorunda kalınacaktır. İletişim bilgilerinin değiştirilmesi ve değiştirilen bilgilerin Yerel Ofise bildirilmemesi halinde, Proje Ofisinde kayıtlı telefon numarasına yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır.
  • Kurum tarafından yapılan denetimler, ziyaretler veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlara ilişkin herhangi bir usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, Projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar Proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler geri alınacaktır.

Aylık mali destek yükümlülüklere bağlı olarak, çocuğun kreşe/anaokuluna tam zamanlı gitmesi ve ödemenin taahhütnamede belirtilen tutarda yapılması gerekmektedir. 

Yeni OÖEB Kurumundan alınan okul taahhütnamesinin ve Ek-1 Okul Değiştirme Talebi Dilekçesinin ilinizdeki proje ofisimize iletilmesi gerekmektedir.

Eylül ayına kadar yeni OÖEB Kurumu bulmak için süreniz bulunmaktadır. Yaz döneminde çocuğunuzun OÖEB Kurumuna gitmemesi ihlal sayılmamaktadır.

Haziran ayında pandemi dolayısıyla kısa çalışma ve ücretsiz izinde bulunanların Haziran ayı için mali destek ödemesi alması mümkündür. Eksik prim gün nedenleri pandemi kodları ile bildirilmiş olanların herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek yoktur. Diğer sebeplerle kısa çalışma/ücretsiz izin bildirilenlerin proje ofislerimiz ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Yalnızca ödeme yapılan aydaki prim gün sayıları kontrol edildiğinden dolayı, önceki aylardaki eksik prim gün sayıları sorun teşkil etmemektedir. 

Aylık mali destek yükümlülüklere bağlı olarak, çocuğun kreşe/anaokuluna tam zamanlı gitmesi ve ödemenin taahhütnamede belirtilen tutarda yapılması gerekmektedir. 

Yaz döneminde çocuğunuzu OÖEB Kurumuna gönderme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Eylül ayına kadar çocuğun OÖEB Kuruna gönderilmemesi projeden çıkarılmaya sebep olmayacaktır. Çocuğun kreşe/anaokuluna gitmediği aylarda mali destek ödemesi alınmayacak, çocuk OÖEB Kurumuna gitmeye başladığında mali destek devam edecektir.

Yaz döneminde çocuğunuzu OÖEB Kurumuna gönderme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Eylül ayına kadar çocuğun OÖEB Kuruna gönderilmemesi projeden çıkarılmaya sebep olmayacaktır. Çocuğun kreşe/anaokuluna gitmediği aylarda mali destek ödemesi alınmayacak, çocuk OÖEB Kurumuna gitmeye başladığında mali destek devam edecektir. 

Mazeret girişi için bir sayı sınırı bulunmamakla birlikte, mazeretin anlaşılamaması ya da şüphe uyandırması halinde proje ofislerimiz destekleyici belge talep edebilmekte ve girilen mazereti reddedebilmektedir. 

Salgın gibi mücbir sebeplerle okulların resmi olarak kapalı olduğu sürede kayıt dondurmanız, mali destek için sorun teşkil etmemektedir. Ancak, çocuğun kayıtlı olmaya devam etmesi ve okullar resmi olarak açıldığında düzenli devam şartını yerine getirmeniz gerekir.
Yeni ücretin yazdığı okul taahhütnamesini ilinizdeki proje ofisimize iletiniz.
Kreş ödemelerini, proje için Halk Bankası’nda açtırdığınız TL hesabından, okul taahhütnamesinde belirtilen okul hesabına yapmanız gerekmektedir. Ödediğiniz tutar, okul taahhütnamesinde belirtilen tutarın altında olmamalıdır.
Mali destek ödemesine ön kayıt yapmanız için tam zamanlı çalışma şartı yoktur. Ancak kesin kaydınızın yapıldığı gün tam zamanlı çalışıyor olmanız gerekmektedir.
İşkur Kayıt Belgesi sunarak 3 ay daha mali destekten yararlanmaya devam edebilirsiniz. Bu süre zarfında yeniden işe girmeniz halinde mali destek kesintiye uğramadan devam edecektir.
Aylık yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığınıza ilişkin sorguların geriye dönük olarak yapılması sebebiyle, ödemesini yaptığınız ayın mali destek ödemesi yaklaşık 2 ay sonra, proje için Halk Bankası’nda açtırmış olduğunuz Avro hesabına yapılmaktadır.
Yeni okul öncesi eğitim kurumuna doldurtacağınız okul taahhütnamesini ivedilikle ilinizdeki proje ofisimize iletiniz. Yeni okul öncesi eğitim kurumunun da MEB ya da AÇSHB’ye bağlı olmasına dikkat ediniz.
Bilgilendirme SMS’lerinin zamanında ve doğru aktarılabilmesi için güncel telefon numaranızı ilinizdeki proje ofisine bildiriniz.
Okullar resmi olarak kapalı/tatil olduğunda sisteme mazeret girişi yapmanıza gerek yoktur.
Okul öncesi eğitim kurumu ödemelerini, proje için Halk Bankası TL hesabından yaptığınız sürece dekont yüklemenize gerek yoktur. Yalnızca ilgili ay için aylık yükümlülükleri karşılamadığınıza ilişkin SMS gelmesi ya da proje ofisimizin talep etmesi halinde ödeme dekontunu proje ofisimize iletmeniz gerekmektedir.
Doğum izninde olduğunuz süre boyunca Mali Destek ödemeniz durdurulur ve işe yeniden başladığınız ayda devam eder.
Kreş ödemeleriniz, ilgili ay sonuna kadar yapmış olmanız gerekmektedir.
Okul öncesi eğitim ve bakım kurumları Sosyal Güvenlik Kurumuna BAĞLI DEĞİLDİR. Bu nedenle, okulların Nisan ayı için sizlerden ödeme talep edip etmeyecekleri konusunda karar yetkisi bağlı oldukları Bakanlığa ve okulun yöneticilerine aittir. Mali destek açısından, okulların resmi olarak kapalı olduğu dönemde ödeme yapılmaması ihlal sayılmamaktadır.
Ön kayıt yaptığınız sisteme e-devlet şifreniz ile giriş yaparak ön kayıt formunuzun çıktısını alınız. Bu formun 2. Sayfasında istenen belgeleri hazırlayarak, orijinalleri ile birlikte ilinizdeki proje ofisine giderek kesin kayıt işleminizi yaptırınız. İstenen belgelerin şablonlarına, sistemde yer alan DOKÜMANLAR sekmesinden ulaşabilirsiniz.
Projeden yalnızca 1 çocuk için faydalanılabilmektedir.
Yeni iş yerinizden alacağınız Çalışma Belgesini ivedilikle ilinizdeki proje ofisimize iletiniz.

İşten çıkarılma durumunda iş aramanız ve çocuğunuzun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinde devam etmesi durumunda en fazla üç (3) ay Projeden faydalanabilirsiniz.

Proje ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ya da şikayet ve ihbarda bulunmak için İletişim sayfasında yer alan Yerel Telefon Hatlarını kullanabilir, ayrıca illerde yer alan Proje Ofislerinden bize ulaşabilirsiniz.

Projeye kayıt olan annelere zaman zaman SMS yoluyla bilgilendirmeler yapılacaktır.

Destekten faydalanabilmeniz için çocuğunuzu, proje uygulama illerindeki kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine göndermeniz gerekmektedir.

En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç) gerekmektedir.

Kesin kayıt aşamasında sizden alınan taahhütnameye istinaden, Proje Yerel Destek Ekibi tarafından önceden randevu alınarak, sizinle Proje kayıtlarında belirttiğiniz adreste, Proje etki değerlendirme çalışması kapsamında bir anket yapılacaktır. Kayıt esnasında Proje taahhütnamesini imzalayarak buna izin vermiş olacaksınız.

İkili öğretim yapan (sabah, öğle grubu şeklinde) okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumlarına giden çocukların kalan sürede etüde, çocuk kulübüne vb. devam etmeleri şarttır. Her iki kurumun Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olması gerekmektedir.

Çocuğunuzun okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna tam gün düzenli olarak devam etmesi gerekmektedir.İkili öğretim yapan (sabah, öğle grubu şeklinde) okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumlarına giden çocukların kalan sürede etüde, çocuk kulübüne vb. devam etmeleri şarttır. Her iki kurumun Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olması gerekmektedir.