Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmektedir. Projemizin Sözleşme Makamı T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKG PRO)’dır. Projenin iki bileşeni bulunmakta olup, birinci bileşen mali destek uygulaması, ikinci bileşen ise araştırma faaliyetlerinden oluşmaktadır.

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı altında yer alan İstihdam Aksiyonu çerçevesinde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında fonlanan Projemiz, kadınların çalışma hayatına katılımlarını artırmayı, iş yaşam dengesini kurmalarına destek olmayı ve çocukları kurumsal bakım hizmetleriyle tanıştırarak erken çocukluk dönemi eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu Projenin mali destek bileşeni ile, şartları taşıyan annelere aylık 100 avro mali destek ödemesi yaparak, 0-60 ay arasında küçük çocuğu olan, çalışmaya başlamak veya daha önce çalıştığı işe geri dönmek isteyen ya da hali hazırda bir işi olan annelerin ihtiyacı olan desteği sağlamaktadır. Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi kapsamında, uygulama illerinde yaşayan ve ilk önce kayıt yaptıran 10.250 anne gerekli şartları taşımaları halinde mali destekten faydalanabilmekte ve böylelikle annelere toplamda yaklaşık 26 milyon Avro mali destek sağlanmaktadır.

31.10.2021 tarihine kadar devam edecek olan mali destek için ön kayıtlar 15 Ekim 2019, kesin kayıtlar ise 1 Kasım 2019 tarihinde alınmaya başlanmıştır. Faydalanıcı statüsü sonlandırılan annelerin yerine başvuru sırasına göre yedek listeden aktarılan annelerin kesin kayıt işlemleri tüm illerde gerçekleştirilmekle birlikte, ön kayıt işlemi sadece boş kontenjanı bulunan Elazığ ve Malatya illeri için devam etmektedir.

Projemizin ikinci bileşeni olan araştırma faaliyetleri ise, AB ülkelerine gerçekleştirilmesi planlanan 3 çalışma ziyareti ile hazırlanacak olan, iş yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ile analık sigortası ve ebeveyn sigortasına yönelik yenilikçi uygulamalar üzerine iki araştırma raporu ve paydaşların görüşlerinin alınması amacıyla düzenlenecek olan 2 adet çalıştay sonucunda hazırlanacak olan politika belgesini kapsamaktadır.  Projenin etki analizinden de faydalanılacak olan politika belgesi ile, çocuk bakım sorumluluğunun kayıtlı kadın istihdamını destekleyecek şekilde karşılanması için yenilikçi bir model sunulması ve bu alanda sürdürülebilir bir fayda sağlanması hedeflenmektedir.